Tập yêu đứa bé trong ta1

Tập yêu đứa bé trong ta

Tập yêu đứa bé trong ta Tác Giả: Hoàng Khôi Tập yêu đứa bé trong ta“Vì sao ta cảm thấy những cái ta cảm thấy?”“Vì sao ta nghĩ những điều ta nghĩ? Đừng bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé, đừng bao giờ nghĩ mình vô tích sự hay ăn hại dù cho người khác …

Tập yêu đứa bé trong ta Read More »